Overweegt u co-ouderschap? Dan is het belangrijk om te weten wat er allemaal op u af gaat komen. Om deze reden hebben wij de belangrijkste aandachtspunten bij co-ouderschap op papier gezet.

Wanneer u en uw partner besluiten te gaan scheiden moet er veel geregeld worden. Indien u minderjarige kinderen heeft, zal een ouderschapsplan moeten worden opgesteld. In dit plan worden afspraken gemaakt over de invulling van uw toekomstige ouderschap.

Co-ouderschap wat is dat?

Wij zien een ontwikkeling dat ouders steeds meer kiezen voor een ouderschapsregeling, waarbij beide ouders een evenredig deel in de zorg krijgen. Dit staat bekend als een ‘co-ouderschap’, dit wil zeggen dat beide ouders in min of meer gelijke mate en tijd de zorg voor de kinderen op zich nemen.

Uiteraard is de intentie juist: beiden wensen in goede samenwerking de zorg voor de kinderen te delen en het contact van de kinderen met beide ouders zo gelijkwaardig en intensief mogelijk te houden. De praktijk leert echter dat co-ouderschap in veel gevallen leidt tot onoverkomelijke problemen. Dit kan tot gevolg hebben dat ouders lijnrecht tegenover elkaar komen te staan, met alle gevolgen van dien. Ook de kinderen ondervinden hiervan grote schade.

De aandachtspunten bij co-ouderschap

Als u co-ouderschap overweegt, dan zit u vaak met verschillende vragen zoals: wat zijn de voorwaarden van co-ouderschap, wat zijn de voor- en nadelen van co-ouderschap, hoe zit het met alimentatie bij co-ouderschap? Dit memo is bedoeld om u goed te laten nadenken over wat co-ouderschap inhoudt en of deze zorgregeling bij u en uw (ex)partner past. De belangrijkste aandachtspunten dienen ervoor om u beter voor te bereiden op co-ouderschap en de invulling daarvan. Gaat u scheiden en zijn er kinderen bij betrokken? Download dan de belangrijkste aandachtspunten bij co-ouderschap.

Klik hier voor De belangrijkste aandachtspunten bij co-ouderschap

Dit document kunt u gratis aanvragen door op de link hierboven te klikken. Wilt u meer weten of met ons in contact komen dan kan dat door ons te bellen op 0251 – 36 20 65, door te mailen naar info@carent.nl of door ons contactformulier in te vullen.

“Carent staat voor u klaar bij advies, fiscaliteit en mediation bij scheidingen.”

co-ouderschap

Carent